2010
20 kroner
 
200 av politiinspektør Knut Røds mannskaper
26. oktober og 26. november 1942.
 

Tekstverk med 5 dokumenter pluss en tittelside, hver i format A4

Utstillinger / offentliggjøring:

2011
Tekstverket ble bestilt av Kunstjournalen B-post.
De ønsket imidlertid verket med navnene sladdet og i forståelse med kunstneren ble denne sladdede versjonen trykket i februar 2011.
På tittelsiden i denne versjonen er redaksjonens prinsippielle begrunnelse for sladding lagt inn i verket.

2011
Samtidig ble tekstverket, uten sladding, stillet ut i
Galleri Lautom contemporary 10.2 – 13.3. 2011

Inkjet på A4 Somerset enhanced paper – 100 % cotton

Presse:

 
20 kroner I - usladdet
 
Victor Lind
 
20 kroner, Pdf
 
 
20 kroner II - sladdet
 
Victor Lind
 
20 kroner, Pdf
 
 
BACK
 
NEXT
 
Project 1994 - 2012 CONTEMPORARY MEMORY