LINKS
 
Arthub Publisher: http://arthub.no/
Kunstkritikk.no: http://www.kunstkritikk.no/
Lautom contemporary: http://www.lautom.no/
Galleri Maria Veie: http://gallerimariaveie.no/
Nettstedet for GRAS: http://grasgruppa.no/
Nasjonalmuseet: http://www.nasjonalmuseet.no/
Kuturnett.no / Victor Lind: Kulturnett.no / Kunstner#340FAB
Festskrift til Victor Lind 15.desember 2000: http://victorlindfest.teks.no/
Torpedo: http://www.torpedobok.no/
Erling Mostue Bugge -Victor Linds Monument: Torpedo press: http://www.torpedobok.no/press/
HL-senteret, Oslo: http://www.holocaust.no/
Jødisk museum, Oslo: http://www.jodiskmuseumoslo.no/