TEXTS
 
2000 Anders Eiebakke : Fire walk with me
2000 Cecilie Skeide: Contemporary memory - Who is afraid?
2001 Henning Mortensen; Nærstudie av historien – Fortolkning og sorgarbeide
2002 Anders Eiebakke: Josef Schults 4 ever
2002 E. Holm i Mare Articcum: ART AND POLITICS IN NORWAY
2003 Riksutstillinger: FRYS - til Joseph Schultz
2003 Rogaland museum - Gras Katalog: Ellen M. Sæthre, Inger M. Renberg og Johan Fredrik Urnes
2004 Billedkunst – intervju
2005 Eivind Slettemeås: Kollaboratørenes taushet
2006 Ahnikee Østreng: katalogtekst Bomuldsfabriken
2006 Pressemelding, Galleri 7011
2007 Claudia Lenz: Unbequeme Gedächtnis-Stützen. Künstlerische Interventionen in das Feld der Erinnerungskultur in Norwegen
2007 Nasjonalmuseet, Birgitte Sauge: forord, Nina Denney Ness: Navigering i etisk terreng
2007 Nasjonalmuseet-nettverk galleri: Victor Lind Contemporary Memory
2007 Nora Nerdrum: Bildene er mitt våpen En analyse av GRAS-gruppas silketrykk med fokus på ideologi
2007 Øivind Kopperud: Knut Rød – overgriperen som ble frikjent
2008 Arild Hartmann Eriksen i Billedkunst-4: Monumentets besværlighet
2008 Artforum, may, Kjetil Røed
2008 Claudia Lenz: "Adgang til riket" - Victor Linds kunst som erindringspolitisk intervensjon
2008 Per Anders Madsen i Aftenp.: Agenten Knut Rød
2008 Stuart Burch: A NORWEGIAN GREY ZONE: KNUT RØD, VICTOR LIND AND “THE CRUCIAL YEAR, 1942”
2010 Christopher Harper: Landssvikoppgjørets behandling av jødeforfølgelsen i Norge 1940–1945
En gjennomgang av de to frifinnende dommene i saken mot politiinspektør Knut Rød i 1946 og 1948

2010 Erling Mostue Bugge: Victor Linds Monument http://www.torpedobok.no/press/
2010 Irene Levin og Øivind Kopperud: DA NORSKE JØDER IKKE FANTES
2010 Lotte Sandberg Aftenp.4.7: Erling Mostue Bugge - Victor Linds Monument
2010 Torpedo Press : Erling Mostue Bugge - Victor Linds Monument http://www.torpedobok.no/press/