FRYS - TIL JOSEPH SCHULTZ 2002 - 2004
 
Victor Lind
 
V: Fem år gamle Morris Jacobs sitter fast i en godteriautomat New York 1950 FOTO GEORGE TORRIE
H: MELKEVEIEN Pilen angir vårt solsystem i galaksen FOTO HANSEN PLANETARIUM
 
Victor Lind
 
V:AMERIKANSK FANGELEIR Guantanamo 2002 FOTO SCANPIX/REUTERS
H: Ung svart mann lynsjes av en hvit mobb på 5000 personer i Omaha USA 1919 UKJENT FOTOGRAF
 
Victor Lind
 
V: Morder går inn i svartemarje New York 1930-tallet FOTO JOHN J. REIDY
H: Et møte mellom unge brudekledde kvinner som denne dagen skal vie sitt liv til gud i nonneklosteret Godalming England 1965
FOTO EVE ARNOLD
 
Victor Lind
 
V: Casino i San Juan Puerto Rico 1949 FOTO GORDON PARKS
H: Peru 1955 FOTO GEORG ODDNER
 
Victor Lind
 
V: Ku med manipulert melkeproduksjon California 1978 FOTO MICHAEL W. FOX
H: Bomullsplukker får betalt for sekken South Carolina 1962 FOTO BRUCE DAVIDSON
 
Victor Lind
 
V: Nesemåling for rasebiologisk kartlegging Tyskland 1933 UKJENT FOTOGRAF
H: Bali 1938 FOTO GOTTHARD SCHUH
 
Victor Lind
 
V: Tysk soldat skyter mor og barn Latvia 1942 UKJENT FOTOGRAF
H: Politiinspektør KNUT RØD i retten 1948. FOTO NTB
 
Victor Lind
 
V: Tyskland 1928 FOTO AUGUST SANDER
H: WILHELM II tysk keiser Berlin 1901 FOTO REICHARD & LINDNER
 
Victor Lind
 
V: Guinea 1956 FOTO EDOUARD BOUBAT
H: Privatdetektiv New York 1975 FOTO BILL OWENS
 
Victor Lind
 
V: Hans-Georg Henke, 16 år gammel hjelpesoldat i det tyske luftvernet, under de siste krigsdagene Berlin 1945
UKJENT FOTOGRAF
H: Jente danser "Lambeth Walk" i East End London 1930 FOTO BILL BRANDT
 
Victor Lind
 
V: UTRYDDELSE AV INDIANERE I BRASIL En kvinne fra Cinta Larga-stammen henges levende opp i et tre av menn fra
Juina-Mirim-plantasjen for å stykkes opp med machete. Jesuitpateren Valdemar Weber fikk fotografiet av en SPI- tjenestemann
[SPI: en forsvarsorganisasjon for indianerne] og ga det til avisen Globo, som publiserte det i desember 1963. UKJENT FOTOGRAF
H: Striptease i Finnerødja Sverige 1956 FOTO TORE JOHNSON
 
Victor Lind
 
En tysk tropp, som under annen verdenskrig var med på å brenne byer i Jugoslavia, skal her henrette en
gruppe partisaner og sivile. Fangene står allerede stilt opp foran en stor høystakk, de har bind for øynene
og venter på skuddene. En ung soldat i eksekusjonsplutongen, JOSEPH SCHULTZ, nekter å skyte.
I stedet går han frem og stiller seg i rekken av dødsdømte. Vi hadde neppe hatt kjennskap til denne handlingen
om den ikke var blitt foreviget på et fotografi. En av hans kamerater tok dette bildet 20. juli 1941.UKJENT FOTOGRAF
 
Victor Lind
 
Tysk soldat skyter jøde ved en massegrav Warzawa 1942 UKJENT FOTOGRAF
 
Victor Lind
 
"Mr Moro successfully being frozen in cake of ice" lyder billedteksten til dette fotografiet fra Underwood Collection, Bettman Archive,
som ble publisert av Museum of Modern Art, New York, i 1975. Vi får vite at herr Moro gjennomførte et vitenskapelig eksperiment
når han i 1923, i Portland, Oregon, lot seg fryses inn i en isblokk og etter 30 minutter ble hakket frem i live. Eksperimentet fant sted i
en periode da en rekke varme somre hadde skapt mangel på naturis, og dermed satt fortgang i utviklingen av fryseteknikk.
FOTO BETTMAN ARCHIVE/CORBIS
 
Victor Lind
 
V: Dr. RAYMOND MARTINOT, professor og forsker, våker over sin døde, nedfryste kone Monique. Han vil bevare henne til
vitenskapen gjør det mulig å vekke henne til live igjen. Frankrike 1986 FOTO ARNAUD WIDDENBERG
H: Forskningsassistenten i fysikk Bruce Steele i sitt rom på Chelsea Hotel New York1971 FOTO CLAUDIO EDINGER
 
Victor Lind
Victor Lind 2002: Fangebur i den amerikanske konssentrasjonsleiren på Guantanamo, stål.
Tilhørte Riksutstillinger/Nasjonalmuseet.
 
CD med 20 tekster 400 f.Kr. - 2001 e.Kr.
lest av Andrine Sæther og Gard Bjørnstjerne Eidsvold
 
 

2003 "FRYS - Til Joseph Schultz" 27 photos / 20 texts / CD /steel cage
Made by Victor Lind. Produced and exhibited by Riksutstillinger, Oslo
Catalouge, posters and CD

Exhibitions:
Tromsø Kunstforening, Tromsø 2003
Samisk kunstsenter, Karasjok 2003
Stenersenmuseet, Oslo 2003
Rogaland kunstmuseum, Stavanger 2003
Larvik Museum, Larvik 2004
Bomuldsfabriken kunsthall, Arendal 2004
Drammens museum, Drammen 2004
Trøndelag senter for samtidskunst, Trondhjem 2004

Presse:
Dagbl.15.1.03
DN 18.1.03
Tromsø 17.1.03
Nordlys 17.1.03
Utropia.no 10.2.2003
Aftenp. 3.4.03
BK 3-03
Aftenp.6.4.03 Lotte S. anmeld.
Dagbl. 9.4.03 Harald Flor anmeld.
Aftenp. 4.4.03
Kunst 4-03
Elle interiør 2-03
Aftenp.3.4.03
Design Interiør 2-03
Morgenbl. 11-24.4.03
Nationen 14.4.03
Avis (RU) nr. 1- 03
Rogalands avis 25.8.03
Aftenp. 22.8.03
Stavanger aftenbl. 22.8.03
Stavanger aftenbl 26.8.03
Rogalands avis 23.8.03
Marit Strømmen "Frys" K-punkt - NRK P2 17. jan. 03
Aud Ganberg: "FRYS- Til Joseph Schultz" til uts. Stenersenmuseet, 2003
Dagbl. 14.4.04
Dekning fra uts. Larvik, Arendal, Drammen, Trondheim mangler
Morgenbladet 9-15.9.05 (Buret foran St.T.)

27 photos (120x200 cm) during 100 years and 20 texts during 2500 years (on CD)
about the life of human beeings.

Joseph Schultz is a German soldier in the 714th Wehrmacht Division fighting in Orahovica, Yugoslavia on July 19th, 1941.
When he is commanded to join a firing squad and execute a group of villagers, he refuses.
Without explanation or apology, Schultz joins the villagers and is executed with them.
This is one of the photos (War Museum, Beograd) in the exhibition.

Outside each museum is a replika in steel of a prison cage at Guantanamo.

 

VICTOR LIND: DANNE SEG ET BILDE.

"Dette arbeidet som vår forfengelighet, vår lidenskap, vår etterlignelsestrang,
vår abstrakte intelligens og våre vaner har utført, det er dette arbeidet kunsten
skal rive ned, den skal være en vandring i motsatt retning, en tilbakekomst til dyp
hvor det som virkelig har eksistert er oppbevart i oss, uten at vi er klar over det."

Marcel Proust ( i "På sporet av den tapte tid" )

Omtrent på den tiden disse linjene av Marcel Proust ble publisert i Frankrike, gjennomførte Herr Moro et vitenskapelig eksperiment da han i 1923, i Portland, Oregon, lot seg fryse inn i en isblokk og etter 30 minutter ble hakket frem i live. Eksperimentet var ledd i utviklingen av fryseteknikk.
(Se bildet på utstillingen.)

Det er mitt håp at denne utstillingen kan bidra til refleksjon over de spor av menneskelig praksis som den fremviser i tekster og bilder. Kanskje kan noen uventede toner klinge om vi gir tekst og
bilder tid ?

Innholdsmessig og formelt tar utstillingen opp medelelsens problem i forbindelse med hendelser vi verken har ord eller bilder for. Noen vil synes dette virker litt rart siden det er ord og bilder vi får oppleve her. Men utstillingen handler også om Den Andre, de som til enhver tid treffes av hendelsene og om vårt forhold til dem. Deres erfaringer vil uten tvil være annerledes enn våre inntrykk av deres erfaringer, selv om vi gjør oss kjent med erfaringene gjennom tekster og bilder som vises her. Betydningen av mange av verkene har til og med skiftet fortegn fra positiv til negativ betydning og omvendt.

Jeg er ansvarlig for utvalget av tekster og fotografier og utformingen av utstillingen. Riksutstillinger har vist meg stor tillit ved å la meg ta dette ansvaret. Utgangspunktet har vært fotografier og tekster i boka FRYS som er redigert av Roy Andersson, Kalle Boman og István Borbás. Boka Frys inneholder mer enn 150 fotografier og illustrasjoner og mer enn 50 tekster, og utgjør et veritabelt mini-bibliotek. Utstillingen består av fotografier og tekster fra denne boka med noen tillegg fra andre kilder, og utgjør til sammen 27 fotografier og 20 tekster .

Jeg har tilført tekster fra Koranen, Karl Marx, Ragnar Vogt, Paul Celan, Ingeborg Bachmann og George W. Bush og fotografier av politiinspektør Knut Rød og av den amerikanske konsentrasjonsleiren på Guantanamo. Det rekonstruerte fangeburet i stål fra Guantanamo, som befinner seg utenfor "the white cube", er også mitt bidrag.

Tekstene på utstillingen er lest inn og formidlet av skuespillere, og kan høres gjennom hodetelefoner som avspilles fra en "black cube" midt i utstillingsrommet. Disse tekstene har blitt "åpenbart" eller kommet som resultat av årelang forskning .
De har hatt betydning i menneskers liv og sinn over en periode på 2500 år.

Det føles meningsfullt å bygge videre på arbeidet og innsikten som fotografiene og tekstene representerer. Her er det fotografier fra store deler av verden gjennom mer enn 100 år. Eksponeringstiden for hvert enkelt bilde var bare et øyeblikk. Det betyr ikke at det er "øyeblikksbilder", eller at de utleverer seg på et øyeblikk. En tredjedel av fotografene er ukjente. De tilkjennegir seg for oss i fotografiene.

Grunnlagsmaterialet for det enkelte bilde er fremskaffet blandt verdens billedbyråer, fotografer, arvinger, forlag, tidsskrifter, aviser, bøker og arkiver. Tross iherdig og langvarig arbeid av Anne Britt Strømnes i Riksutstillinger har det ikke alltid lykkes oss å skaffe det beste utgangspunktet for fotografiene, fordi det ikke utlånes eller ikke finnes. Vi har dokumentert fotografiene innenfor rammen av det mulige.

Hvilke tanker – følelser – frysninger skaper møtet mellom oss og disse fortellingene i tekst og bilder? Det kan bare besvares av den enkelte. Som en av dem lar jeg meg friste til å sitere
Paul Celan (hør hele diktet på utstillingen):

"Be Herre. Vi er nær".

Victor Lind - 2002 (Forord til katalogen - FRYS - TIL JOSEPH SCHULTZ)

Tekster - på CD ( kronologisk fra nå og bakover ) (20 stk)
1- George W. Bush 2001: TV-tale (utdrag)
2- Sam Seibert- Newsweek 1988: "Nyrer til salgs - et spørsmål om etikk" (utdrag)
3- Eugene Ionesco 1962: fra "Notes et contre-notes"
4- Ingeborg Bachmann 1964-67: "Bøhmen ligger ved havet" Gj.diktn. Karin Haugane (Bokvennen 1997)
5- Paul Celan 1959: "Tenebrae" Gjenndiktning ved Øyvind Berg (Kolon forlag)
6- Ukjent tysk soldat 1943: "Siste brev fra Stalingrad" (brev XXVIII)
7- George Orwell 1931: "Ei hengning" (utdrag)
8- Sigmund Freud 1917: "Det menneskelige seksualliv"
9- Ragnar Vogt 1914: "Arvelighetslære og rasehygiene" (utdrag)
10- Albert Einstein ca.1910: "Energi er lik massen ganger kvadratet av lyshastigheten."
11- Frans Kafka 1908: "Passasjeren"
12- Friedrich Nietzsche 1887: "Moralens genealogi"
13- Charles Darwin 1859 : "Om artenes opprinnelse"
14- Arthur Schopenhauer 1851: "Psykologiske bemerkninger."
15- Karl Marx og Friedrich Engels 1848: "Det kommunistiske partis manifest" (utdrag)
16- Georg Christoph Lichtenberg 1798: "Sudelbucher" s.582
17- William Harvey 1628: "Blodomløpet"
18- Koranen ca. 600 E.KR. : "Håndsrekningen" (Sure 107) og "Overfloden" (Sure 108)
19- Det nye testamente - Matteusevangeliet ca. 60 E.KR. : "Bergprekenen" (utdrag)
20- Det gamle testamente-1.Mosebok ca. 400 F.KR. : "Genesis" (utdrag)

( CD´en looper - dvs. etter Det Gamle Testamentet kommer G.W.Bush )

 
 
 
 
BACK
 
NEXT
 
Project 1994 - 2012 CONTEMPORARY MEMORY